Çevre Kirliliği Çeşitleri ve Çözümleri

İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi
1 Haziran 2018
Entegre Çevre Bilgi Sistemi Soru ve Cevaplar
1 Temmuz 2018

Çevre Kirliliği ve Çeşitleri

Çevre Eğitimi denince ele alınması gereken ilk şey ÇEVRE KİRLİLİĞİ !!!
Çevre Kirliliği‘ni ele alırken öncelikle aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.
– Su Kirliliği,
– Hava Kirliliği,
– Toprak Kirliliği,
– Gürültü Kirliliği,
– Görüntü Kirliliğidir.
Genel olarak kirliliklere bakacak olursak;
Su Kirliliği;
Su kirliliğinin giderilmesinde karşılaşılan en önemli güçlük ise; 47 ilde mali imkansızlıklar nedeniyle arıtma tesislerinin kurulamaması, 17 ilde toplumda bilinç eksikliği olarak belirlenmiştir. Su kirliliğinin önlenmesi amacıyla alıcı ortamlarda alınan tedbirlerin yüzde (%) olarak oransal dağılımı yan yana getirildiğinde, yönetmelikler çerçevesinde denetim yapılmasının başlıca alınan tedbir olduğu, bunu arıtma tesisi/deniz deşarjı/depolama alanları yapılmasının takip ettiği görülmektedir.
Hava Kirliliği;
Hava kirliliğinin öncelikli sorun olduğu illerde başlıca sorun halkın alım gücünün yetersiz olması nedeniyle ısınmada kalitesiz yakıt kullanımı hatta bazı atıkların yakılmasıdır. Özellikle kış sezonunun kısa olduğu illerde ısınmada kalitesiz kömür kullanımı ve atıkların yakılarak, kısa olan kış sezonunun geçiştirilmeye çalışılması durumu söz konusudur.
Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla en çok alınan önlemler; kaliteli katı/sıvı yakıt kullanımı, motorlu taşıtların egzoz gazı ölçümleri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince denetim yapılması ve sanayi kuruluşlarının emisyon izni almalarıdır. İl merkezlerinde ilçelere oranla genelde daha fazla tedbir alınmaktadır. İlçelerde doğalgaz kullanımı il merkezlerine göre daha azdır.
Toprak Kirliliği;
Atık sorununun başlıca kaynağı, evsel atıkların vahşi (düzensiz) depolanmasıdır. Bazı illerimizde düzenli depolama tesisi bulunmamaktadır. Bazılarında ise düzenli depolama tesisi olmakla birlikte uzaklık, aktarma istasyonlarının eksikliği vb. sebeplerle ilçelerde düzenli depolama yapılamamaktadır. Bunun dışında bir kısım illerimizde hayvancılık kaynaklı atıklar, mermer ocakları atıkları ve hafriyat atıkları sorun oluşturmaktadır.
Ülkemizde atıklarla ilgili, mali yetersizliklere bağlı yerel yönetim uygulama eksiklikleri ve toplumsal bilinç sorunları da söz konusudur.
Toprak kirliliğinin başlıca kaynağı; 81 ilimizden 38’inde vahşi (düzensiz) depolanan evsel katı atıklar, 14’ünde ise sanayi kaynaklı atık boşaltımıdır. Atık sorununun çözüm uygulamalarında çok önemli yer tutan geri dönüşüm ve yeniden kullanım uygulamalarının ülkemizde çok ön planda olmadığı görülmektedir.
Gürültü Kirliliği;
Gürültü kirliliğinin 1. öncelikli sorun olduğu illerde; özellikle eğlence yerlerinden kaynaklanan canlı müzik gürültüsü, yerleşim yerleri içerisinde kalan küçük ölçekli imalathaneler, TEM Otoyolunun şehir merkezinden geçmesi ve otobana çok yakınında yerleşim yerlerinin bulunması, gürültü konusunda şikayetlere neden olmaktadır.
Çözüm olarak şikayetlerin dikkate alınarak denetimler arttırılması, caydırıcı çözümlerin olması ve plansız kentleşmenin önüne geçilmelidir.
Görüntü Kirliliği;
Günümüzde sanayileşmenin, nüfusun ve çarpık kentleşmenin hızla artması insanları etkileyen görüntü kirliliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sanayileşme beraberinde görüntü kirliliği ve çevre kirliliğini getirmektedir. Gelişi güzel kurulmuş ve çevresel olarak hiç bir önlem almamış sanayiler aynı zamanda çevrede yaşayan ve o çevrede zorunlu olarak bulunmak zorunda kalan insanların yaşamlarında kötü görüntülerin oluşmasına neden olmaktadır. Nüfusun hızla artması ile birlikte plansız kentleşme sıklığı da artmaktadır.
Çözüm olarak plansız kentleşmenin önüne geçilmelidir.

Beste Çevre olarak çevre kirliliğinin önemini, çeşitlerini, nedenlerini, çözümlerini eğitimlerimizde ele almaktayız.

Başka bir Dünya yok, kaynaklarımız tükeniyor. Tüketim toplumu olmaktan çıkıp üretim topluluğu olmalıyız. İsrafın önüne geçerek tasarrufun önemini özellikle eğitimlerde vurgulamalıyız.

Beste Çevre Danışmanlık olarak İstanbul Avrupa Yakası Beylikdüzü, Kıraç, Esenyurt, Hadımköy, İkitelli, Arnavutköy, Sultangazi, Büyükçekmece ve Silivri’de faaliyet gösteren işletmelere çevre kirliliğini ele aldığımız çevre eğitimlerini vermekteyiz.


İllerin öncelikli çevre kirliliği haritalarında görüldüğü üzere Tekirdağ, Çanakkale Bursa 2015 yılında çevre kirliliği önceliği su kirliliği iken 2017 yılında hava kirliliğine dönüşmüştür. Ayrıca başkent Ankara’da atıklar çevre kirliliği yerine su kirliliğine bırakmıştır.
2020 yılında şu sıralarda Covid-19 (Koronavirüs) salgını ile hava kirliliği azalmıştır. Ayrıca üretim azaldığı için de su kirliliği ve atık kirliliği’de azalmıştır.
Kaynak;
http://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/cevre_sorun_2017.pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/2017-cevre-sorunlari-ve-oncel-kler–20190628084520.pdf

//]]>