Çevre Danışmanlık Firmalarında Çalışanlara Duyuru

Çevre Kirliliği Esenyurt ve Avcılar’da
25 Nisan 2021
İstanbul Arnavutköy’de çevre kirliliğine neden olan atıklar temizlendi
8 Aralık 2022

Çevre danışmanlık firmalarında çalışanlara duyuru

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA DUYURULUR!

Bilindiği üzere, Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 01/11/2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Çevre danışmanlık firmalarının 01/11/2022 tarihinden itibaren Yönetmeliğin 6 ncı maddesi üçüncü fıkrasında belirtilen sayıda asgari personeli asgari tecrübe yılları ile birlikte en geç 90 gün içinde sağlaması gerekmekte olup, bu şartları sağlamayan firmaların bu süre sonunda yeterlik belgeleri askıya alınacaktır.

-Çevre yönetimi hizmeti verilen işletmeler ile ilgili hazırlanacak aylık faaliyet ve iç tetkik raporları ile eğitim dokümanlarının formatının 01/01/2023 tarihinden itibaren Bakanlığımızca yayınlanacak yeni formata göre hazırlanması gerekmektedir.

-01/11/2022 tarihinden itibaren yapılacak “Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi” başvurularının tümünde ilgili İl Müdürlüklerinden yer uygunluk yazısının alınması zorunludur.

Çevre danışmanlık firmalarında çalışan personel firma bünyesinde sadece çevre mevzuatı kapsamında çalışabilecek olup, firmadan ayın tamamında sigorta primlerinin yatırılması zorunludur.

Çevre danışmanlık firmasında çalışan personel çevre mevzuatı kapsamında başka bir firma veya işletmede görev alamayacaktır.

Çevre danışmanlık firmasında çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği (İSG), tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD ), Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi (YTK) vb. sistemler üzerinden ataması yapılan işlerde çalışması yasaktır.

-Daha önce “Yeterlik Belgesi” olup Belgesi iptal edilen çevre mühendisi/yetkilendirilmiş kişi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmalarının Yönetmelikte belirtilen yeterlik şartlarını sağlayarak yeniden Belge başvurusu yapmaları halinde Belge başvuru ücreti, iki katı olarak alınacaktır.

-Tüm Kamu Kurumlarının merkez ve taşra teşkilatları tarafından Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak çevre yönetimi hizmeti alım ihalelerinde Yönetmelikte yer alan “Asgari Fiyat Tarifesi” ile ilgili Madde 17’de yer alan hükümler göz önüne alınarak hizmet verilecek her işletme için ayrı ayrı fiyat belirlenmesi gerekecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Kaynak;
https://ced.csb.gov.tr/cevre-yonetimi-hizmetleri-hakkinda-yonetmelik-kapsaminda-calisanlara-duyurulur-duyuru-434470

//]]>