Çevre Kirliliği Çeşitleri ve Çözümleri
5 Haziran 2018
Tehlikeli Atıkların Bertarafı
20 Aralık 2020

Beste Çevre Danışmanlık ve Atık Yönetimi Hizmetleri

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Soru ve Cevapları
Tesislerimin sayısı arttı ne yapmalıyım?

Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) Tesis yetkilisi T.C. Kimlik numarası alanında sizin T.C. Kimlik numaranızın yer aldığı tüm tesisler sizinle ilişkilendirilerek Tesis (şube) sayfasında aktifleştirilebilecek tesis listesinde gösterilir. Listede sizin yetkilisi/sorumlusu olmadığınız tesisler varsa, ilgili tesisin yanında bulunan kaldır işlemi ile tesisin sizinle olan ilişkisi sistemden kaldırılır.
Danışman olarak firma aktifleştirebilir miyim?
Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) Firma Yetkilisi olarak tanımlanmış kişiler Firma aktifleştirebilir. Aksi durumda eski sistemden taşınmış firmayı aktifleştirebilmek için, Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” yapılmalıdır. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır. Bahse konu firmanın yetkilisi/danışmanı/çevre görevlisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır.
Danışman olarak nasıl kendimi eklerim?
Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) kayıtlı bir firma/kurum/tesis üzerinde işlem yapılabilmesi için eski sistemde(online.cevre.gov.tr) T.C. Kimlik numarası Yetkili T.C. Kimlik numarası alanında T.C. Kimlik numarası yazılı olan kişi sisteme girerek ilgili firma/kurum/tesis’e yetkili olarak Çevre Görevlisini ekleyebilir.
Tesis yetkilisiyim sisteme giriş yaptım ama tesisim görünmüyor ne yapmalıyım?
Tesisiniz eski sistemden(online.cevre.gov.tr) hatalı vergi kimlik numarası, üzerinde hiçbir beyan/işlem yapılmamış olması veya mükerrer kayıtlar nedeniyle taşınmamış olabilir, bu durumda “Yardım Masası” üzerinden “Yeni Talep” açarak destek personeline ulaşabilirsiniz. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) tesisin Yetkili T.C. Kimlik numarası alanında başka birinin T.C. Kimlik numarası alanı yazıldığı durumda tesis sadece bahse konu kişi üzerinde görüntülenir. Bu durumda bahse konu tesisin bağlı bulunduğu Firmanın yetkilisi tesise yetkili ekleyebilir.
Şirket yetkilisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil T.C. kimlik numarası yok ne yapmalıyım?
Sistemi kullanmak isteyen yabancı uyruklu kişiler İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına müracaat ederek “Yabancı Kimlik Numarası” edinebilir ve bu numara ile e-devlet üzerinden sisteme giriş yapabilir. Detaylı Bilgi için: https://www.nvi.gov.tr/
Danışmanlık firma personeliyim, firmalarım ve tesislerim görünmüyor?
Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) Firma Yetkilisi olarak tanımlanmış kişiler Firma/tesis aktifleştirebilir. Aksi durumda eski sistemden taşınmış firmayı aktifleştirebilmek için, hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” yapılmalıdır. “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, Bahse konu firmanın yetkilisi/danışmanı/çevre görevlisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır. Tesislerin aktifleştirilebilmesi için, tesisin bağlı olduğu firmanın yetkilisi sisteme giriş yapar, ilgili tesise yetkili eklenebilir.
Yetki belgesi olarak ne eklemeliyim?
Başvurunu yapmakta olduğunu Firma/Kurum’un yetkilisi olduğunuzu gösterir belgeleri eklemelisiniz. Örnek: Ticaret Sicil Gazetesi, Firma/Tesis yetkilisinden alınmış vekaletname, Danışmanlık sözleşmesi vb.
Firmanın/Tesisin yetkililerini hatırlamıyorum ne yapmalıyım?
Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından, yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır.
Firmanın yetkilisi işten çıkmış ne yapmalıyım?
Hesap (Firma/Kurum) sayfasında bulunan “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır.
“Yetkili Değişiklik Başvurusu” nedir?
“Yetkili Değişiklik Başvurusu” yetkilisi/sorumlusu olduğunuz sistemde kayıtlı ancak Hesap (Firma/Kurum) menüsünde görüntülenmeyen, aktif yetkilisi olmayan veya başka bir yetkilisi olan hesapların görüntülenebilmesi ve yönetilebilmesi için İl Müdürlüğü onayı ile tamamlanan bir başvurudur. Başvuru adımları;
1. Hesap (Firma/Kurum) sayfasından “Yetkili Değişik Başvurusu” başvurusu tuşuna tıklanır,
2. Açılan pencerede Yetkilisi/Sorumlusu olduğunuz Hesabın vergi kimlik numarası girilir,
3. “Yetki Belgesi” yüklenir,
4. Başvuru kaydedilir,
5. Sistem tarafından oluşturulan başvuru formu ile belirtilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulur,
6. Başvurunun onayına müteakip bahse konu firma başvuruyu yapan kişi tarafından yönetilebilir.
Firma/Kurum nedir?
Çevre mevzuatı kapsamına giren faaliyetlerde, faaliyetin yürütüldüğü birimlerin Maliye Bakanlığı Vergi Numarası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı MERSİS Numarası, Başbakanlık Devlet Teşkilatı Veritabanı Kodu ile ilgili kurum kayıtlarından aktarılarak tanımlanan gerçek veya tüzel kişilik kaydıdır.
Tesis nedir?
Çevre mevzuatı kapsamına giren faaliyetlerde, faaliyetin fiili olarak gerçekleştiği Firma/Kuruma bağlı birimin kaydıdır.
Firma/Kurum yetkilisi kimdir?
Firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen sahip ve ortakları,
Firma yetkilisi veya yetkili organı tarafından yetkilendirilmiş kişi, kurum veya şirketler,
Kurum ve kuruluşların en üst amirleri,
Tesis yetkilisi kimdir?
Firma/Kurum yetkilileri,
Firma yetkilisi veya yetkili organı tarafından yetkilendirilmiş kişi, kurum veya şirketler
UAVT Kodu nedir?
Türkiye sınırları içerisinde taşınmazlara verilen 10 haneli numaralandırma bilgisidir. Oturduğunuz evin veya işyerinin bir kapı numarası bir de tekil UAVT kodu bulunmaktadır. Bu kod ile taşınmazlar tanınmaktadır.
http://adreskodu.dask.gov.tr
https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu
“UAVT Kodu Kullanılmış Hatası” nedir?
UAVT kodu başka bir tesisin adresi olarak bildirilmesi durumunda aynı uavt kaydına başka bir tesis eklenemez.
Nace kodu nedir?
Tüzel kişiliklerin faaliyet alanlarına göre tehlike sınıflarının belirlendiği kodlama sistemi ve listesidir. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.
Firma/Kurum aktifleştirmeyi kimler, nasıl yapabilir?
Çevre Bilgi Sisteminde(online.cevre.gov.tr) Firma Yetkilisi olarak tanımlanmış kişiler TCKN ile e-devlet kapısından sisteme giriş yapar, Hesap (Firma/Kurum) sayfasındaki >> Aktifleştirilebilecek(Firma/Kurum…)Listesinden aktifleştirme istediği Firma/Kurum kaydını seçer, bilgileri güncelleyerek kaydı aktifleştirir. Aktifleştirilebilecek(Firma/Kurum…)Listesinde yetkili/sorumlu olunan firma/kurum bulunmuyorsa, “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır, bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler, “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır.
Tesis aktifleştirmeyi kimler, nasıl yapabilir?
Firma/Kurum Yetkilisi olarak sisteme giriş yapılır. Öncelikle Firma/Kurum kaydı aktifleştirilmemişse aktifleştirme işlemi yapılır. Tesis (Şube) sayfasında bulunan Tesis/Şube listesindeki Aktifleştirilecek Tesis seçilir. Gerekli bilgiler güncellenerek aktifleştirme yapılır. Aktifleştirilebilecek Tesis/Şube listesinde yetkili/sorumlu olunan Tesis/Şube bulunmuyorsa, bahse konu tesisin bağlı bulunduğu Firmanın yetkilisi tesisi aktifleştirebilir. Aktifleştirme işleminin ardından tesislere yetkili ekleyebilir.
Firma yetkilisi nasıl eklenir?
Firma/Kurum Yetkilisi olarak sisteme giriş yapılır. Hesap (Firma/Kurum) sayfasından Firma/Kurum kaydı seçilir. Yetkililer sekmesine geçiş yapılır. Yetkili ekle düğmesine basılır. Açılan pencereye yetki verilecek kişinin TCKN numarası yazılır. Ekle düğmesine basılır, açılan pencereden onaylama işlemi yapılır. Yetkili olarak sisteme eklenen kişi e-devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapar. Yetkili olarak atandığını dair bilgileri inceler ve onaylar. Atanan yetkili onay işleminin ardından bahse konu firma ve firmaya bağlı tüm tesisler ile işlem yapabilir. Önemli Not: Yetki verilecek kişi işleme başlamadan önce mutlaka sisteme giriş yapmış olmalıdır.
Tesis yetkilisi nasıl eklenir?
Firma/Kurum Yetkilisi veya Tesis yetkilisi olarak sisteme giriş yapılır. Tesis (Şube) sayfasında bulunan listeden tesis kaydı seçilir. Yetkililer sekmesine geçiş yapılır. Yetkili ekle düğmesine basılır. Açılan pencereye yetki verilecek kişinin TCKN numarası yazılır. Ekle düğmesine basılır, açılan pencereden onaylama işlemi yapılır. Yetkili olarak sisteme eklenen kişi e-devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapar. Yetkili olarak atandığını dair bilgileri inceler ve onaylar. Atanan yetkili onay işleminin ardından ilgili tesis ile işlem yapabilir.
Önemli Not: Yetki verilecek kişi işleme başlamadan önce mutlaka sisteme giriş yapmış olmalıdır.
Firma sahibi olarak sisteme giriş yaptım ama firmam görünmüyor, ne yapmalıyım?
Firmanız eski sistemden(online.cevre.gov.tr) hatalı vergi kimlik numarası veya mükerrer kayıtlar nedeniyle taşınmamış olabilir, bu durumda “Yardım Masası” üzerinden “Yeni Talep” açarak destek personeline ulaşabilirsiniz. Eski sistemde(online.cevre.gov.tr) firmanın Yetkili T.C. Kimlik numarası alanında başka birinin T.C. Kimlik numarasının alanı yazıldığı durumda firma sadece bahse konu kişi üzerinde görüntülenir. Bu durumda “Yetkili Değişiklik Başvurusu” kısmından yetkisi olunmak istenen Firma/Kurum kaydının Vergi Kimlik Numarası yazılır. Bahse konu firmanın yetkilisi olduğunu gösterir belge(leri) yükler. “Yetkili Değişiklik Başvurusu Formu” ile Firma/Kurum’un bağlı olduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayı alınır.
Beste Çevre Danışmanlık Hizmetleri tüm işletmelerin entegre çevre bilgi sisteminde yaşadığı sorunların çözümünde sizlere profesyonel destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.
Kaynak: https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular?soruGrupId=1038&uygulamaid=106

//]]>