Atık Yönetiminde Farkındalık
28 Nisan 2018
Entegre Çevre Bilgi Sistemi
1 Haziran 2018

Beste Çevre Danışmanlık ve Atık Yönetimi Hizmetleri

Avrupa Birliği’nin Eko-etiket (çevre etiketi) uygulaması, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetleri ayırt edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla başlatılmış bir uygulamadır. AB Çevre etiketi (Eco label), gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışındaki alanlarda herhangi bir hizmet ya da ürün için verilebilmektedir. Bugün AB Eko-etiketi çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsamakta olup, yeni gruplar sürekli olarak ilave edilmektedir.

Bir çiçek amblemi ile simgelenen bu etiket, üretim ve tüketim araçlarının çevreye saygılı olduğunu göstermektedir.
Türkiye’de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi bu doğrultuda, Ulusal Çevre Etiket Sistemi kapsamında AB Çevre Müktesebatını (EC 66/210 sayılı ve 25 Kasım 2009 tarihli Avrupa Parlementosu ve Konseyi Eko-Etiket Tüzüğü) uygulamak, Türkiye’de çevre koşullarını iyileştirmek, Uluslararası Çevre Etiket Sisteminin kurulmasında, Türkiye’yi desteklemek ve Kurumsal Kapasitesinin oluşturulmasını sağlamayı hedeflemektedir.
Türkiye ulusal çevre etiketini yayınlamıştır.
Daha fazla bilgi için;
ekoetiketturkiye.org
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Etiketi Haberi

//]]>