Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyanı Hizmetleri
26 Ekim 2016

İstanbul Avrupa Yakasında Faaliyet Gösteren Sanayi Kuruluşlarının Alması Gereken Zorunlu Çevre Danışmanlık ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri
İstanbul Avrupa Yakası “Sanayinin Yoğunlaştığı Bölgeler”

İstanbul Metropolünün gelişmesi hızla devam ederken yayılmacı bir yol izlemesi nedeniyle sanayi alanları kent merkezlerine yaklaşmış ya da tam tersi olarak kent merkezleri sanayi bölgelerine yaklaşmıştır.

Artan nüfus sayısı ve ulaşım kolaylıklarının her geçen gün kalitesinin artması ile de uzak yakın kavramı bu metropol’de sorun olmaktan çıkmış yeni yaşam alanları ve bölgeler nüfusun belirli noktalarda yoğunlaşmasını sağlamıştır.

Örneğin Sanayi İşletmelerinin veya fabrikaların faaliyetlerin odaklandığı şehir içinde kalan Avrupa Yakası Hadımköy, Esenyurt-Kıraç, İkitelli, Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca bölgeleri bu yoğunluktan nasibini alan yerlerdir. Doğal olarak bu bölgelerde sanayi kentsel yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte, aynı zamanda sanayinin kendi gelişim imkânı da kısıtlanmaktadır. Bu sanayi bölgelerinin faaliyetlerine bağlı olarak firmaların çevreye olan olumsuz etkileri de artmaktadır. Bu bölgelerde atıklarından ötürü kirletici olan, tarım alanları, su havzaları ve orman alanları gibi yer seçimi itibarıyla ekolojik dengeyi bozan sanayi alanları da bulunmaktadır.

Çevre ve şehircilik bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi devlet mekanizmalarının çıkarmış olduğu kanunlar ile bu bölgelerdeki sanayi faaliyetlerinin etkinliği ve gerekse buralardaki yaşam kalitesinin korunması, çevre kalitesinin artırılması adına gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bakanlıklar, bu sanayi kuruluşlarının oluşturdukları atıkların toprak, hava ve su ile olan etkileşimlerinin çevreye zarar vermeden gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır. Aksi yönde hareket eden işletmelere adli ve idari cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Sanayi kuruluşlarının faaliyetlerine göre alması zorunlu olan çevre danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır.

Bu hizmetler;

• Atık yönetimi hizmetleri
Çevre izin ve lisanları
Çevre danışmanlık hizmetleri

İşletmeler ve tesislerinin Bakanlık tarafından zorunlu olarak uygulaması gereken önlemleri, çevre izin ve lisans işlemlerini takip ve kontrol için bünyelerinde çevre görevlisi çalıştırmak veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık şirketleri aracılığı ile bu hizmetleri almak zorundadırlar.

Bu nedenle Hadımköy, Esenyurt-Kıraç, Beylikdüzü İkitelli’de, yer alan çevre danışmanlık firmaları veya Silivri ve Çatalca’da yer alan çevre danışmanlık firmalarından hizmet almaları gerekmektedir.

Beste Çevre, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir çevre danışmanlık firmasıdır.

Beste Çevre, İstanbul Avrupa Yakası Beylikdüzü, kıraç, esenyurt, Hadımköy, İkitelli, çatalca ve silivri’de faaliyet gösteren sanayi tesislerinin alması gereken zorunlu çevre danışmanlık hizmetlerini uzman ekibi ile sizlere vermektedir.

Hizmetlerimiz
Çevre danışmanlık hizmetleri
Çevre izin ve lisans belgesi başvuru işlemleri
Çed raporu işlemleri
Proje tanıtım dosyası hizmetleri
Geçici faaliyet belgesi başvuru
• Emisyon izinleri
• Deşarj izin belgesi
Atık yönetimi
• Tehlikeli ve tehlikesiz atık beyanları
• Atık yağ beyanları
• İşletme lisansları

Beste Çevre, sanayi kuruluşunuzun adına yukarıda geçen tüm çevre danışmanlık hizmetlerini profesyonel ekibi ile istenen formatlarda mevzuata ve yönetmeliğe uygun, hızlı, zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirir.

Şirketimiz İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında hizmet vermektedir.

Hadımköy-Esenyurt-Kıraç-İkitelli-Beylikdüzü-Silivri ve Çatalca sanayi bölgelerinde yer alan işletme ve tesislere çevre danışmanlık alanında hizmet vermektedir.

Sizde Beste Çevrenin alanında yetkin çevre mühendisleri kontrolünde faaliyetlerinizin çevreye zarar vermesini engelleyebilir, yasal zorunluluklarınızı bizimle yerine getirebilirsiniz.

//]]>