HİJYEN DENETİMİ

HİJYEN DENETİMİ-GMP

Hijyen denetimi , gıda sektöründe sağlıklı imalat, hammadde temini ve tüketiminde insanlar bilinçlendikçe toplumsal bir ehemmiyet taşımaya başlamıştır. İnsan sağlığı ile direk ilişkili olan bu konu, gıdalardan insanlara geçen onlarca çeşit hayvan hastalığı, zehirlenmelere kapı aralayan bakteriler, zehirli maddeler, zarar veren katkı maddeleri, ağır metal ve radyoaktif madde kalıntıları tanındıkça daha da ehemmiyet taşımaktadır. Çoğu gözle görülemeyip tespiti olanaksız olan bu tehlikelerle mücadele nitelikli ve programlı bir şekilde yürütülmelidir.

Bizler de yıllardır gıda sektörünün fark alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verirken hijyen denetiminin daimi ve programlı yapılması gereğini hissettik. İşletmelerde çalışan nitelikli personel dahi iş körlüğü nedeniyle ciddi hatalar yapabilmektedir. Daimi personeli ile iç içe bulunan bir yönetici duygusal sebeplerle dahi ehemmiyetli sayılacak hatalara göz yumabiliyor. Bundan dolayı hijyen denetiminin diğer tüm belgelendirme denetimleri gibi bağımsız dış denetçiler tarafından yapılması iyileştirme çalışmalarını hızlandırmıştır.

Beste Çevre Danışmanlık olarak tecrübeli danışmanlarımızla, yasal mevzuatlara uygunluk, güvenli gıda zincirinin kırılmaması, gıda zehirlenmelerinin önlenmesi, rizikoların belirlenmesi ve bunları kontrol edecek sistemlerin oluşturulması ayrı olarak müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla başta İstanbul olmak üzere diğer tüm illerde hijyen denetimi hizmeti vermekteyiz.

Hijyen denetimi çalışmalarımızın başında işletmenin altyapı ve donanım eksikleri belirler ve teklifler sunulur. Personel Mikroorganizma ve Hijyen Denetimi ile ilgili eğitime alınır. Gözlenen hatalarla alakalı iyi ve kötü örnek uygulamalar görsel olarak sunulur.

Belirlenen periyotlarda habersiz yapılacak denetimlerde genel düzen istikametinden ayrıntılı hijyen denetimi kontrolleri yapılır . Resim veyahut video kayıtları alınarak iyileştirmeye açık alanlar, kuvvetli istikametler ve altyapı konusunda eksikler rapor halinde görsel delillerle idareye sunulur.

Tüm bu işlemler işletme ile gizlilik sözleşmesi yapılarak etik ilkeler doğrultusunda sürdürülür.

Bağımsız hijyen denetimi sayesinde;

Problemler çok hızlı çözüme kavuşur.

Şikayetlerin azalmasını sağlar.

Tüm çalışanların denetim mekanizması sebebiyle mesuliyet anlayışı gelişir.

Yasal mevzuata uygun üretim ve satış yapılmasını sağlar.

Beste Çevre Danışmanlık olarak İstanbul Avrupa Yakası Beylikdüzü, Kıraç, Esenyurt, Hadımköy, İkitelli, Arnavutköy, Sultangazi, Büyükçekmece ve Silivri’de ve diğer tüm illerde hijyen denetimlerini gerçekleştirmektedir.

İlgili Yönetmelik
Gıda Hijyeni Yönetmeliği

//]]>