GSM Ruhsat Danışmanlığı

GSM RUHSAT İŞLEMLERİ

GSM (Gayri Sıhhi Müessese): Tesisin çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlardır.

GSMR (Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı): Tesisin çevre ve insan sağlığı açısından her türlü tedbiri aldığını gösteren ruhsattır.

Gayrisıhhi Müesseseler faaliyetin tür ve büyüklüğüne göre Birinci Sınıf, İkinci Sınıf ve Üçüncü Sınıf olmak üzere üç bölüme ayrılır.

• 1.SINIF GSM : Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir. Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması, sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır.

• 2. SINIF GSM : İlçe belediyeleri tarafından verilir. Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması, sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır.

• 3.SINIF GSM : İlçe belediyeleri tarafından verilir. Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.

    1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Alımı İçin İstenen Evraklar

•Dilekçe
•Ayrıntılı adres krokisi eklenmiş Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
•İmar Durum Belgesi
•12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılar için ilçe belediyesinden temin edilecek Yapı Kullanma İzni ( belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vs) ve işletmenin bulunduğu binada 12.10.2004 tarihinden sonra inşa edilmiş ilave bir yapının olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından noter onaylı beyanname
•Elli ve elliden fazla çalışanı olan işyeri için Bölge Çalışma müdürlüğünden temin edilecek İşletme Belgesi, elliden az çalışanı olan işyeri için çalışan personelin gösterildiği firmanın kaşeli ve imzalı Sigorta Prim Dökümü
•İtfaiye müdürlüğünden temin edilecek İtfaiye Raporu
•İşletmenin özelliğine göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden temin edilecek İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı veya Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Görüşü
•Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan temin edilecek Çevre İzin Belgesi/Çevre İzin ve Lisans Belgesi
•İşletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip çalışanın Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve sorumlu müdüre ait diploma sureti
•Vergi levhası
•İmza sirküleri
•Vaziyet planı
•Tapu
•Kiracı ise Kira Kontratı
•Ticaret odasına kayıtlı ise ticaret sicil gazetesi ve oda kayıt belgesi
•Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı ise oda kayıt belgesi
•İşyerinin Gayri Sıhhi Müessese sınıfının tespiti için Motor Beyannamesi
•İşyerinin Gayri Sıhhi Müessese sınıfının tespiti için İş Akış Şeması
•İşyerinin Gayri Sıhhi Müessese sınıfının tespiti için İstanbul sanayi odasından Kapasite Raporu
•50 kişiden fazla çalışanı olan işyerleri için Doktor sözleşmesi
•Basınçlı kap, yakıt tankları ve vinç mevcut ise makine mühendisleri odasından veya yetkili makine mühendisi tarafından hazırlanmış Fenni Muayene Raporları
•LPG tankı mevcut ise yer altı tankları için elektrik mühendisleri odasından koruma ve tank ve tesisatın Topraklama Ölçüm Raporları
•Lpg tankı mevcut ise Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Firmamız gayri sıhhi müessese ruhsat işlemlerinde sizin yanınızdayız. Detaylı bilgi için tıklayın.

İlgili Yönetmelik
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

//]]>