Çevre İzin & Lisans İşlemleri

Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izinleri kapsamaktadır.
Çevre İzin ve Lisansı: Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil ve Akümülatör, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ambalaj Atığı Geri Kazanımı, Atık Yakma ve Birlikte Yakma, İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma), Düzenli Depolama, Atık Ara Depolama, Tıbbi Atık Sterilizasyon, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma, Gemi Geri Dönüşümü, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama, Tanker Temizleme, Hurda Metal/ ÖTA İşleme, ÖTA Geçici Depolama, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, Atık Kabul, PCB Arındırma lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.
Çevre İzni
• Emisyon Konulu Çevre İzni
• Çevresel Gürültü Konulu Çevre İzni
• Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni
• Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni

Çevre İzin ve Lisansı
• Geri Kazanım Lisansı
• Bertaraf Lisansı
• Ara Depolama Lisansı
• İşleme Lisansı
• Arındırma Lisansı

Söz konusu Yönetmeliğin “Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi” başlıklı 11. Maddesinin 1. Fıkrasında “İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu süreç çevre izni belgesi için her durumda, çevre izin ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, Geçici Faaliyet Belgesi(GFB) başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında yürütülür.” hükmü yer almaktadır.

Beste Çevre Danışmanlık olarak tesisinizin çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans alım aşamasında geçici faaliyet belgesi, valilik tespit raporu, emisyon ölçüm raporu, teknik uygunluk raporu, TSE analizi, Tubitak analizi gibi hizmetlerinde uzman kadrosuyla çözüm ortağı olmaktadır.

Beste Çevre Danışmanlık olarak İstanbul Avrupa Yakası Beylikdüzü, Kıraç, Esenyurt, Hadımköy, İkitelli, Arnavutköy, Sultangazi, Büyükçekmece ve Silivri’de faaliyet gösteren sanayi tesislerinin alması gereken zorunlu çevre izin ve lisans işlemlerini yerine getirmektedir.
İlgili Yönetmelik
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

//]]>