Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince çevre mühendisi hizmeti ile çevre izin ve lisansı başvurusu firmalarda çevre yönetim birimi ya da Bakanlıkça yetkilendirilen çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.
Tüm izin ve lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre mühendisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Çevreyi kirletici etkisi olan kuruluşlar bünyesinde çevre yönetim birimi kurmak veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık firmaları ile sözleşme yapmak zorundadırlar.
Beste Çevre Danışmanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu izin, yasa ve mevzuatlara dayanarak Arnavutköy, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, Silivri, Çorlu, Çerkezköy, Edirne bölgelerinde en uygun şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.
Beste Çevre Danışmanlık Çevre Mühendisleri İle Firmalara Aşağıdaki Hizmetleri Sunmaktadır,

• Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
• İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
• Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
• Çevre İzin ve Lisans Belgesinin Alınması
• Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması
• İç Tetkik çalışmalarının yapılması
• Eğitim çalışmalarının yapılması
• Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Onay Alınması
• Çevre Mevzuatları kapsamında beyan/ bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
• Atıksu Görüş Yazısı/ Deşarj İzin Belgelerinin Alınması
• Kütle Denge Tablolarının Doldurulması/ tesis yetkililerine yönelik eğitim çalışmaları
• ÇED Görüş Yazılarının Alınması
İlgili Yönetmelikler;
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

//]]>